ПРЕЗЕНТОВАН SMARTDEV СОФТВЕР

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сардњу и локалну самоуправу у сарадњи са Канцеларијом за локални развој и управљање пројектима Универзитета Едуконс из Сремске Каменице, представили су данас у Скупштини АП Војводине софтверско решење SmartDev апликације за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката намењеним јединицама локалних самоуправа и покрајинских секретаријата, на територији АП Војводине.

Помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Дракулић истакао је да је поред основне намене овог софтвера –управљање пројктима у локланим самоуправма, од великог значаја учешће и представника ресорних секретаријата у његовој имплементацији.

„Како би процес текао несметано и према нашим очекивањима, сваки ресорни секретаријат Покрајинске владе делегирао је по неколико представника који ће бити задужени за имплементацију SmartDev софтвера и праћење у процесу управљања пројектима и даљој реализацији свих система који ће бити покривени овим софтвером“ поручио је Дракулић.

Како се наводи, целокупна идеја софтвера „Паметног планирања“ јесте успостављање активности које ће бити координисане и праћене SmartDev апликацијом како би пројекти коришћења доступних средстава максимално били искоришћени како на локалном нивоу и општинама тако и на покрајинском нивоу и у оквиру Секретаријата који спроводе различите пројекте од стратешког значаја.

Софтверско решење служиће за предупређивање сваке нелогичности при писању пројеката и прецизну селекцију пројектних идеја у складу са потребама и циљевима те постављеној стратегији развоја области у којима се пројекти спроводе.

Корисници софтвера ће имати увид у стратешка документа вишег реда у области пројеката која су усвојена и важећа на територије Републике Србије чиме ће избећи могућност развијања идеја које нису у складу са дефинисаним циљевима, европским стратегијама одрживог раста и примерима добре прексе широм Европе.