PRI KRAJU RADOVI NA FASADI GRADSKE BIBLIOTEKE

Sređena je pročeona fasada koja je od majstora tražila virtuoznost u nastojanju da ponove izvorni oblik. Atlasu kojem je otpala ruka, kao i druga oštećenja saniraju se na samom objektu, navodi subotica.info.

Tokom marta treba da budu završeni radovi na čeonoj fasadi Gradske bilioteke, koja zajedno sa zgradom Narodnog pozorišta i Gradskom kućom formira prostor centralnog gradskog Trga Slobode.
Pre otprilike godinu i po dana Atlasima koji na plećima „nose“ balkon prvog sprata Gradske biblioteke otpala je ruka. Bila je to i nedvosmislena potvrda da je zgradi koju je u neobaroknom stilu projektovao čuveni arhitekta Ferenc Rajhl i izgrađenoj 1896. godine potrebna obnova. Pre toga su se već uveliko odvijali radovi na unutrašnjem uređenju prostora što je podrazumevalo proširenje čitaonice ali i prostora za smeštaj vrednog knjižnog fonda.  
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je odobrilo 18 miliona dinara za obnovu dela fasade, objavio je dr Balint Pastor, predsednik Skupštine grada rezultat, kako je naveo, intezivne potrage za izvorom finansiranja.
Nakon godinu dana, radovi na pročeonoj fasadi bliže se kraju. Arhitekta mr Gordana Prčić Vujnović iz Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture kaže da se radovi koje izvodi subotička firma „Jumol“ lepo odvijaju, da nadzor nad radovima obavlja firma „Prostor“ iz Ade, dok je nadzor nad konzervatorskim radovima arhitekta Živka Radulović Ražnjatović.

„U toku su završni radovi na zidnom platnu, fasada je kvalitetno urađena,  preostao je još donji deo sokle. Stolarija je zamenjena, svi izlozi i portali su novi, kvalitetni i posao je lepo urađen“ kaže mr Prčić Vujnović. Dodaje da na fasadi postoje masivni kvaderi, odnosno imitacija kamenih kvadera i da su se izvođači sa sličnim problemom sretali i prilikom ranijih restauracija. „To je veliki problem da se nađe rešenje kako da se to izvede sa debelim slojem maltera, i da se dobije posebna struktura. Mi danas ne poznajemo tehnologiju majstora koji su to nekada radili i izvođači moraju biti virtuozi, posebno što mi tražimo da bude identitično izvornom“ kaže arhitekta. Majstori iz preduzeća „Jumol“ su taj problem uspešno rešili kod restauracije Žute kuće, sedišta Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku, te  se i na fasadi biblioteke očekuje isti kvalitet.

Nakon toga, na licu mesta radiće se i restauracija Atlasa koji predstavljaju jedan od simbola grada. Vajarka i konzervatorka Daniela Mamužić morala je da sačeka da temperatura i vremenski uslovi budu pogodni kako bi počela sa radom.

Usled vlage koje je probila kroz terasu Gradske biblioteke, ruka jednog od Atlasa je u potpunosti uništena nakon pada sa fasade. Delimičan uzrok je i porozan materijal od kojeg su napravljeni Atlasi. Iz tog razloga, nemoguća je bilo kakva druga intervencija osim na licu mesta. Nakon sanacije terase, na osnovu fotografija koje su dostupne, započeta je rekonstrukcija nedostajućeg elementa i restauracija pojedinih oštećenih delova. Oštećeni su krajevi oba krila na ptici između Atlasa, kao i pojedini delovi koji nisu toliko uočljivi, ali će ovom prilikom biti sanirani, vodeći računa da se sačuva originalni oblik. Prilikom ove rekonstrukcije, površine se takođe oblikuju na licu mesta, na samoj fasadi“ kaže Daniela Mamužić za „Politiku“.
Nakon završetka radova na pročeonoj fasadi, za šta je rok kraj marta, postoje planovi da se nastavi i a bočnim sređivanjem fasada Gradske biblioteke, ali za to još nije pronađen izvor finansiranja.

Izvor: subotica.info