PRIHOD OD SUVE ŠLJIVE

Od 25000 kg svežih plodova šljive dobije se oko 6000 plodova suve šljive cija je prosečna cena 1,25 € pa se ostvaruje ukupan prihod od oko 9000 €. Troškovi sušenja po 1 toni sveže šljive iznose 150 €, a za 25 tona ukupan trošak je 3800 €.
Čist prihod od suve šljive je 5200 € tj.2500 € se dobija više novca ako se šljiva prerađuje u suvu na 25 tona svežih šljiva u odnosu na prodaju u svežem stanju. Investicija u podizanje i opremanje sušare kapaciteta 5 tona svežih plodova iznosi 30000 €. Investicija u sušaru otplaćuje se posle osušenih 300 tona svežih plodova tj.posle 60 dana rada,  što navodi na zaključak da bi trebalo sušaru uposliti što veći broj dana u sezoni šljivom iz hladnjača i rashladnih komora.
Treba naglasiti da proizvodnja šljive nije toliko zahtevna i može se gajiti u suvom voćarenju i bez protivgradne mreže.

Izvor: Domaćinska kuća