ПРИЈАВИ СЕ ЗА ПОСАО У АНКЕТИ О ПОЉОПРИВРЕДИ

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, на основу Уредбе о утврђивању плана званичне статистике за 2018. годину, Републички завод за статистику спровешће у општини Врбас Анкету о структури пољопривредних газдинстава, 2018.

Анкета се спроводи у трогодишњој периодици, између два пописа пољопривреде, и представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде. У периоду спровођења анкете, анкетари ће посетити пољопривредна газдинства на територији општине Врбас и прикупиће податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима, производном методу примењеном у пољопривреди и др.

За потребе анкете, од среде, 15. августа, до уторка, 21. августа, траје пријава кандидата за анкетаре који ће бити ангажовани на овом пројекту. Анкета ће почети 1. октобра и трајаће до 30. новембра. Пријава заинтересованих кандидата вршиће се искључиво путем web апликације која ће бити постављена на интернет страници Републичког завода за статистику.

Извор: Општина Врбас