ПРИПАДНИЦИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – ДО 19. ОКТОБРА МОГУ ОСТВАРИТИ УВИД У ДЕО ПОСЕБНОГ БИРАЧКOГ СПИСКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Поводом расписаних избора за чланове националних савета националних мањина за 4. новембар 2018. године, Одељење за општу управу Градске управе града Сомбора, обавештава грађане да увид у део посебног бирачког списка националне мањине за подручје града Сомбора, могу остварити до 19. октобра, радним данима у времену од 7.30 до 15.00 часова, а 19. октобра до поноћи.

Увид се остварује путем рачунарске опреме у згади града Сомбора, Трг цара Уроша 1, приземље „Жупаније“, канцеларија број 2.

Малолетни држављани Републике Србије, са пребивалиштем на територији града Сомбора, могу до 31. октобра, до 24.00 часа захтевати упис у бирачки списак националне мањине, уколико до дана или на сам дан избора 4. новембра 2018. године стекну пунолетство.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промену у посебном бирачком списку националне мањине  има  и подносилац изборне листе или лице које он овласти, на начин и по поступку који важи за грађане. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Од закључења бирачког списка па до 72 часа пре дана избора, односно до 31. октобра,  захтев за упис у  посебан бирачки списак националне мањине подноси се непосредно Министарству за државну управу и локалну самоуправу или посредно путем Градске управе града Сомбора.

Оглас о увиду у део посебног бирачког списка националне мањине доступан је ОВДЕ.

Извор: Град Сомбор