PRIPREMA PČELA ZA ZIMOVANJE – TRI KLJUČNA USLOVA

Nebriga pčelara često može da dovede do kobnih grešaka, koje teško mogu da se nadoknade. Zato je važno obezbediti dobru zimsku pripremu.

Pčele su „meteorolozi“, koji osećaju promene u prirodi, pa svoj život prema tome i usaglašavaju. Tako osete promenu temperature sa dolaskom jeseni. Zbog toga je važno obaviti poslove kao što su zamene matica, skladišćenje medišnjih nastavaka, blagovremeni pregled svih pčelinjih zajednica, dopuna plodišnog prostora kvalitetnom hranom, kao i prvi deo tretmana protiv varoe. 

Šta podrazumeva pripremu za dobro zimovanje?

Nebriga pčelara često može da dovede do kobnih grešaka, koje teško mogu da se nadoknade. Zato je važno obezbediti dobru zimsku pripremu. U nju spadaju:

  • zdrava i jaka društva sa kvalitetnom maticom;
  • više nego dovoljna zaliha kvalitetne hrane pravilno raspoređene u košnicama;
  • pravilna ventilacija.

Zdrava i jaka društva

Naučno je dokazano da samo jaka društva mogu, čak i u slabijim godinama po prinosu, da donesu odgovarajuću količinu meda. Naravno, po pravilu, to su ona društva koja prosto „kipe od pčela“, piše SPOS. Takva društva su i zdrava. Pod tim se smatra da nisu obolele od nekih bolesti da su očišćene većim delom od krpelja. Matica ima najveću zaslugu za jaku zajedncu. Od nje zavisi sa kojom količinom jesenje-zimskih pčela se ulazi u period zazimljavanja.  Jake zajednice imaju, u zavisnosti od tipa košnice, između osam  i 10 ulica dobro zaposednutih sa pčelom, što bi po težini trebalo da iznosi od 2,5  2,8 kg pčela u oktobru.

Zaliha kvalitetne hrane

Količinski dobra i pravilno raspoređena hrana podrazumeva optimalne količine meda kao i polena – perge. Raspon je širok i kreće se od oko 15,  pa do 30 kg hrane.  Dobra je praksa da hrane uvek bude u nešto većoj količini, jer med  ima i ulogu grejnog tela. Kada im se hrana obezbedi, pčele same znaju da da naprave idealan raspored u košnici. Svakoj zajednici tokom jeseni treba dodati i pogaču, koje, na primer, sadrži med, polen, prirodni jod, kobalt-hlorid, selen, kvasac, šećer u prahu. 

Pravilna ventilacija

Ventilacija je izuzetno važna za pčele, jer loša ventilacija izaziva preteranu vlažnost vazduha u košnici, a tada se javlja buđavost ramova i bolest društva sa često fatalnim krajem. Nijedno pčelinje društvo neće uginuti od hladnoće, ako su dobro opremljena sa hranom i zdrava. Leta na košnicama otvaraju se adekvatno jačini društva, po sistemu – broj zaposednutih ulica puta 1,5 cm. To znači da su leta otvorena od 12 cm do 15 cm. Što se visine leta tiče, mogu da budu na visini od 6 mm, pa je ulaz glodara potpuno eliminisan. Drugi otvori na košnicama se nalaze ispod krovova na poklopnim daskama i predstavljaju tzv. „mračnu ventilaciju“. Mogu da postoje i bočni otvori (po jedan sa strane) sa rupom Ø 2 cm, koji su sa unutrašnje strane krova-zbega prekriveni parčetom mrežice sa okcima 3×3 mm, pa uvek u krovnom delu obezbeđuju blagu cirkulaciju vazduha. Utopljavanje poklopnih dasaka može da se obavi novinskim papirom. 

Izvor: spos