ПРИПРЕМА ЗА УВОЂЕЊЕ АУТОМАТИЗОВАНОГ УВОЗНОГ И ИЗВОЗНОГ ПОСТУПКА

Пројекат под покровитељством ЕУ, вредан готово 1,5 милион евра, намењен припреми за увођење аутоматизованих поступака увоза и извоза која је од суштинске важности за унапређење пословања Управе царина, свечано је 21. фебруара 2018. године представљен у Привредној комори Србије.

Крајњи циљ пројекта је унапређење квалитета сервиса који Управа царина пружа пословној заједници и грађанима и то кроз модернизацију и јачање сопствених административних и оперативних капацитета.

Аутоматизовани извозни и увозни поступци подразумевају да се царински поступци спроводе у беспапирном окружењу за царину и привреду, a њихова потпуна имплементација је и један од услова за приступање ЕУ.  Oд пројекта се очекују бројне користи:

  • Увозни и извозни царински поступци се спроводе електронским путем
  • Смањење времена и трошкова неопходних за обављање извозних и увозних царинских поступака чиме се повећава конкурентност наше привреде
  • Ефикаснa разменa информација електронским путем између привредника и УЦС чиме се штеди време и новац
  • Директан контакт између царинских службеника и извозника/увозника се своди на минимум, што гарантује потпуно непристрасан поступак
  • Побољшање квалитета услуга УЦС захваљујући модернизацији ИТ система УЦС
  • Заштита интереса грађана кроз бољу контролу увоза и извоза, побољшање аспеката сигурности и безбедности, али и ефикасније пуњење буџета

Рад на пројекту чији је завршетак планиран за септембар 2019. године, финансиран је средствима из претприступних фондова ЕУ у износу од 1.411.335 евра, док Република Србија учествује у суфинансирању са додатних 156.815 евра.

За рад на пројекту задужен је конзорцијум који чини више компанија, а предводи га “AAM Сonsulting“ са седиштем у Мађарској који је ангажован од стране Сектора министарства финансија за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније уз учешће представника Управе царина.

На скупу поводом формалног почетка пројекта под називом “Техничка помоћ за  имплементацију  аутоматизованог увозног (AIS) и извозног система (AES)” присуствовали су представници Управе царина Србије, Министарства финансија Републике Србије, консултантског тима ангажованог на пројекту, као и Делегације Европске уније у Србији, као донатора средстава из претприступних фондова ЕУ.