ПРИПРЕМЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛОКАЛНОГ ОМЛАДИНСКОГ ПАРЛАМЕНТА – АНКЕТА

У циљу подизања свести младих о значају њиховог активнијег учешћа у доношењу, за њих важних одлука, као и уважавањем потребе за већим могућностима, родила се идеја о формирању Локалног омладинског парламента, као неформалног удружења и базе преко којег ће млади имати прилику да реализују своје идеје, да стекну вештине и компетенције неопходне за даљи живот и рад, као и могућност заступања сопствених интереса и интереса вршњака у оквиру локалне заједнице.

Пројекат формирања Локалног омладинског парламента, предвиђеног у “Локалном акционом плану за младе општине Врбас”, изискује сазнања о интересовањима и мишљењу младих, те је стога осмишљена анкета којом ће се испитати циљна група, а то су млади узраста између 15 и 30 година.

Сврха истраживања јесте испитивање интересовања младих на теме које су у вези са културом, здрављем, спортом, образовањем, активношћу младих и критичким мишљењем, као и њихових идеја и сугестија на теме које су за њих релевантне.

Овим путем позивамо све младе особе које припадају узрасној категорији између 15 и 30 година да својим учешћем у истраживању дају допринос формирању Локалног омладинског парламента, тако што ће попунити анкету која се налази на линку :  ОВДЕ

Извор: Општина Врбас