PRIPREMITE KOŠNICE ZA ZIMU

Kada se završi sužavanje gnezda i dopuna hrane, sledi utopljavanje pčelinjeg gnezda, koje je u našim uslovima neophodna mera kada se radi priprema pčela za zimu. Košnice nastavljače dovoljno je utopliti materijalom koji se postavlja na poklopnoj dasci, dok u pološkama gnezdo treba utopliti i sa strane, tj. do spoljnih strana pregradnih dasaka.

Sneg sa košnice tokom zime ne treba skidati, jer je odličan izolator, pa pčelinja društva čije su košnice pokrivene poroznim snegom, znatno manje potroše hrane od onih koja su izložena direktnom mrazu i vetrovima tokom zimovanja. U našim uslovima košnice ne treba tokom zime unositi u građevine, jer zimovanje u građevinama ima više nedostataka nego prednosti.

Prilikom utopljavanja košnice mora se voditi računa o strujanju vazduha kako se ne bi u košnici stvorila vlaga. Loša regulacija protoka vazduha u košnici može da uzrokuje pojavu vodene pare koja kroz otvor izlazi iz košnice. Na taj način transforimše se u vodu koja kaplje na klube i na donji deo košnice. Velika količina vode na saću dovodi do njegovog buđanja, usled prodora vode u nezatvorene ćelije meda i praha.

Zato je najbolje ispod krova postaviti novinsku hartiju ili neki drugi sličan utopljavajući materijal debljine 4 – 5 mm, i omogućiti da vazduh iz košnice nesmetano izlazi ispod krova napolje. Ovo je potrebno uraditi čim krenu hladniji dani, obično u drugoj polovini oktobra. Tokom perioda mirovanja pčela, središte klubeta ima temperaturu u rasponu od 12 do 25 stepeni. Na periferiji klubeta temperatura iznosi 9-10 stepeni. Obzirom da pčele greju klube a ne celu košnicu, ovakvo utopljavanje biće dovoljno.

Za uspešno prezimljavanje pčela od velikog je značaja i obezbeđenje pčela od svake vrste uznemiravanja, jer se to može negativno odraziti na zimsko pčelinje klube (rasturanje klubeta, obezmatičavanje, pa i uginuće društva). Otuda, preko zime, u pčelinjak može ulaziti, po potrebi samo pčelar.

Izvor: Domaćinska kuća