ПРИРОДНИ ВЕЛНЕС У ШАТРИНЦИМА

ПРИРОДНИ ВЕЛНЕС У ШАТРИНЦИМА

Драги наши суграђани, желимо да Вас обавестимо да је отпочео са реализацијом пројекат „Природни селфнес“ који је подржан од стране ИПА ЦБЦ ХУ/СРБ програма. Пројекат ће бити спроведен у наредне две године на територији Србије – Општина Ириг, Нови Сад и Мађарске – Морахалом Бање. Буџет пројекта износи 397.793,20 Евра.

Током реализације пројекта, креираће се једна сасвим јединствена туристичка понуда у овом прекограничном региону, а то је природни велнес. Реконструкцијом аутентичног објекта у Општини Ириг у Шумски велнес центар обогатиће се туристичка понуда региона како смештајним капацитетима, тако и понудом у виду новоформиране стазе здравље са специфичним саставом биљака које имају позитиван утицај на здравље, затим дендротерапија, чајним церемонијама, фотосафари, аромaтeрaпијама итд. Кроз тренинге и радионице, подићи се са капацитети заинтересованих страна за дестинацијски менаџмент у оквиру овог вида туризма. Приоритет ће бити развој специфичних вештина и алата које ће омогућити успешно пласирање туристичих услуга у здравственом туризму. Пројекат обухвата и организацију једне међународне конференције посвећене изазовима и могућностима које пружају нове туристичке нише у циљу развоја региона. Пројекат је посвећен искоришћавању локалних ресурса, природних и људских, и њиховом повезивању у циљу креирања јединствене туристичке понуде која у потпуности поштује законе природе.

Извор: Општина Ириг

Author Image
Anna Horvátová
%d bloggers like this: