ПРИСТУП ОБЈЕКТУ ДОМА ЗДРАВЉА НА ВИДОВДАНСКОМ НАСЕЉУ

У оквиру спољног уређења око будућег објекта Дома здравља на Видовданском насељу, у току су радови на изградњи саобраћајнице са пратећом инфраструктуром између улица Александра Невског и Емануила Јанковића у Новом Саду.

Ова инвестиција, поред водоводне и канализационе мреже, обухвата изградњу интерне сервисне саобраћајнице, како би се омогућио приступ и обезбедили услови за несметано, безбедно и функционално коришћење објекта.

Интерна саобраћајница, дужине 100 метара, оствариваће везу са Улицом Александра Невског на источној страни и са Улицом Емануила Јанковића на западној страни. Ширина предметне саобраћајнице износи 3,50м и предвиђена је за једносмерни саобраћај. Преко ове саобраћајнице омогућен је и прилаз до гараже, сервисног улаза и котларнице.

У склопу саобраћајнице биће изграђено 13 паркинг места, од чега су 2 намењена особама са инвалидитетом.

На јужној страни, непосредно испред објекта Дома здравља, пројектован је пешачки плато, са пешачким стазама којима се приступа објекту. На пешачком платоу предвиђен је и паркинг за бицикле, са укупно 10 паркинг места.

Простор око објекта биће оплемењен уређењем зелених површина, постављањем урбаног мобилијара и 14 стубова јавног осветљења.

Површинско одвођење атмосферске воде предвиђено је као гравитационо према зеленим површинама.

Укупна вредност инвестиције, која ће значајно допринети функционалности будућег објекта Дома здравља, износи 29.597.558,40 динара, а завршетак радова, према планираној динамици, очекује се почетком маја.