ПРИВРЕДА ПЕТУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ ПОСЛОВАЛА СА ПОЗИТИВНИМ РЕЗУЛТАТОМ

Агенција за привредне регистре Републике Србије данас је објавила Годишњи билтен финансијских извештаја за 2019. годину, са званичним збирним подацима из извештаја за статистичке потребе, који садржи податке за 152.169 правних лица и 108.557 предузетника.

И поред ванредног стања, проглашеног због пандемије болести изазване коронавирусом 2019 (COVID-19), Агенција за привредне регистре је завршила обраду ових извештаја, само мало више од месец дана након завршетка њиховог пријема преко информационог система, преко кога је ове године примљено скоро 100.000 извештаја више у односу на претходну годину, услед измена Закона о порезу на доходак грађана, због којих је већи број предузетника прешао са простог на двојно књиговодство и поднео финансијски извештај за 2019. годину.

Поред билтена, који садржи податке за реални сектор, финансијске институције и непрофитни сектор, објављена је и анализа, у којој су дати основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2019. години, као и презентација Годишњег билтена.

Објављени подаци из билтена, представљају прву свеобухватну слику пословања привредних субјеката у протеклој години, а анализа Агенције за привредне регистре показује да је настављен тренд профитабилног пословања и раста запослености из претходног периода.

Привреда је већ пету годину заредом пословала са позитивним нето резултатом, који су привредна друштва остварила у износу од 391.239 милиона динара, уз истовремени пораст и броја запослених, којих је у 2019. години било за 30.657 радника више у поређењу са 2018. годином.

Документ „Основни налази о успешности пословања правних лица и предузетника у 2019. години“ у word формату можете преузети ОВДЕ.