ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ФЕСТИВАЛА „EXIT 2018“

Током трајања Фестивала „EXIT 2018“ oдрeђуje сe приврeмeнa зaбрaнa сaoбрaћaja зa свa мoтoрнa вoзилa, oсим зa вoзилa oргaнизaтoрa мaнифeстaциje, у улицaмa Бeoгрaдскoj, Штрoсмajeрoвoj, Прoтe Mихaлџићa, Лисинскoг, Влaдимирa Нaзoрa и Прeрaдoвићeвoj дo Шeнoинe улицe у Петроварадину.

Одређује се привремено увођење зоне „30“ у делу Прерадовиђеве улице, од Београдске капије до Улице Павла Јуришића Штурма у Петроварадину и обележавање пешачког прелаза код ресторана „Ловотурс“. Привремено такси стајалиште се одређује на Тргу Владике Николаја у Петроварадину код Штросмајерове улице.

Такође, привремено се мења траса аутобуских линија јавног градског, приградског и међумесног превоза путника која се пружа Београдском улицом у Петроварадину на следећи начин: од Трга Владике Николаја у Петроварадину, Каменичким путем, Кејом Скојеваца и Рељковићевом улицом, до Прерадовићеве улице и даље постојећом трасом, осим линије број 69, која се од Трга Владике Николаја пружа Каменичким путем до раскрснице са улицом Дунавске дивизије и даље постојећом трасом.

Привремена забрана саобраћаја важи од 17.00 часова 12, 13, 14. и 15. јула 2018. године до 6.00 часова наредног дана и 16. јула 2018. године до 11.00 часова, а привремено увођење зоне „30“ у делу Прерадовићеве улице важи од 12. до 16. јула 2018. године.