PROBLEMI U INFORMISANJU NA JEZICIMA NACIONALNIH ZAJEDNICA Saopštenje Potpredsednika Izvršnog odbora Glavnog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Martona

Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da je nedopustivo loše stanje u kojem se nalazi informisanje na jezicima nacionalnih zajednica.

Posle izmena Zakona o javnom informisanju i procesa privatizacije nestali su mnogi lokalni mediji, a među njima i oni koji su godinama, pa i decenijama, informisali na jezicima nacionalnih zajednica.

Žalosna je činjenica da se danas na elektronskim medijima u mnogim sredinama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini ne može čuti niti jedna jedina reč nekog od jezika nacionalnih zajednica.

U nekim slučajevima su mediji prestali da rade posle neuspešne privatizacija, a u nekim slučajevima je privatizacija dovela do komercijalizacije programa.

Ovaj katastrofalan sled događaja predstavlja umanjenje stečenih prava nacionalnih manjina, što je Ustavom Republike Srbije zabranjeno.

Još 1998. godine tadšnja SRJ ratifikovala je Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionanih manjina. Skupština Srbije i Crne Gore 2005. je ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima. Srbija je danas obavezna da ove konvencije i povelje poštuje, te da čuva i unapređuje stečena prava nacionalnih zajednica.

Nažalost, u praksi se dešava suprotno.

Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da je to nedopustivo i da će, u velikoj meri, otežati evropski put Republike Srbije. Još je veći problem urušavanje duha tolerancije, koja je vekovima vladala u Vojvodini.

Srbija mora da reaguje i učini sve da se stanje u lokalnim medijima popravi. Potrebno je delovati afirmativno i popraviti situaciju!

Izvor: LSV