ПРОДУЖЕН РОК ЗА КОНКУРС ЗА ПРЕВОДЕ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА 2020

Конкурсни позив за пројекте превода књижевних дела је отворен у категорији I и траје до 28. маја 2020. године.*

Конкурс пружа прилику издавачким кућама за превођење књижевних дела европских аутора с једног на други званично признати европски језик. За циљ има подршку културног и језичког диверзитета у Европи, промоцију транснационалне циркулације високо квалитетне књижевности, као и унапређење приступа књижевним делима, тако да се омогући приступ новој публици.

Поред наведених циљева, конкурсом се охрабрују преводи књижевних дела који одговарају следећим приоритетима:

– промоција превода дела европске књижевности;
– подстицање превода са мање заступљених језика (што су сви официјелно признати језици у земљама које учествују у програму Креативна Европа, изузев енглеског, немачког, шпанског (кастиљанског) и француског) на енглески, немачки, француски и шпански (кастиљански), као допринос широј циркулацији књижевних дела;
– подстицање превода дела која припдају мање заступљеним жанровима, као што су књижевност за младу публику (деца, адолесценти и young adults), затим, стрипови/графичке новеле, кратке приче и поезија;
– подстицање адекватног коришћења дигиталних технологија у дистрибуцији и промоцији књижевних дела;
– подстицање превода и промоције књига које су награђене Наградом ЕУ за књижевност (EUPL), тако што се за сваки награђен наслов добија аутоматски 1 поен (дакле, максимално 10 аутоматских поена уколико су сви наслови награђени ЕУ наградом за књижевност);
– повећање видљивости преводилаца (тим поводом, издавачке куће су у обавези да објаве биографије преводилаца у издањима које преводе).

У оквиру овог позива, пружа се подршка двогодишњим пројектима са јасно дефинисаном уређивачком стратегијом, који предлажу превод, објављивање и промоцију „пакета“ од 3 до 10 књижевних дела (фикције).

У погледу учешћа Србије, смер превода мора бити са одабраног ЕУ/ЕФТА језика на српски или са српског на одабрани ЕУ/ЕФТА језик. Може се конкурисати за подршку у износу до 100 000 евра, што представља максималних 50% дозвољених трошкова. Дозвољени трошкови укључују превођење, продукцију и промоцију дела европске фикције.

Уколико сте заинтересовани за конкурисање и желите да знате више:

– пажљиво прочитајте распис конкурса и водич за конкурсање;
– детаљно проучите Водич за апликанте;
– упознајте се с техничким корацима у конкурисању, како бисте се успешно послали вашу конкурсну пријаву;
– погледајте који пројекти су остварили подршку у претходним годинама;
– пријавите се на наш њузлтеер, како бисте добијали редовне информације о конкурсу и позиве на радионице и обуке које организујемо;

– Култура деск Србија даје бесплатне савете и подршку издавачким кућама из Србије при конкурисању. Ако имате намеру да конкуришете, можемо договорити разговор о вашој апликацији, или консултовати путем телефона и Скајпа.

Конкурсна документација се подноси искључиво електронски, путем портала Европске комисије (Portal Electronic Submission System) којем се може приступити овде, одабиром конкурсног позива у одељку Search Funding & Tenders.

Детаљно упутство о процедури подношења конкурсне документације на порталу e-Grants можете преузети овде.

Детаљније информације о конкурсној процедури и потребној документацији погледајте на сајту Извршне агенције за образовање, културу и аудиовизуелне делатности (EACEA), која управља програмом Креативна Европа.

За помоћ у вези са овим конкурсним позивом или ако имате специфична питања у вези са процесом пријаве, молимо да се обратите на електронску адресу: EACEA-CREATIVE-EUROPE-TRANSLATIONS@ec.europa.eu

Уколико постоје технички проблеми приликом подношења конкурсне документације, молимо да се обратите са јасно образложеним проблемом на елекстронску адресу: EC-SEDIA-SUPPORT@ec.europa.eu или телефон: +32 229-92222.

Потребну документацију можете преузети овде или на порталу учесника приликом конкурисања.

*Конкурс је првобитно био расписан до 5. маја, али је због ванредне ситуације изазване епидемијом COVID19 одложен.