ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТЕ

Услед пандемије вируса COVID-19 (Корона вирус) и потешкоћа које имају подносиоци пријава због новонастале ситуације, Европска комисија је продужила рок за подношење пријава. Нови рокови за подношење предлога пројеката су:

  • 21. април 2020. године,  за Еразмус+ пројекте  у области спорта (Колабоаративна партнерства у области спорта, Мала колаборативна партнерства, Непрофитни европски спортски догађаји)
  • 23. април 2020. године,  Кључна активност 2- Стратешка партерства за области: опште образовање (школе и предшколске установе), стручно образовање и обуке, високо образовање, образовање одраслих, школска партнерства.
  • 7. мај 2020. године, Кључна активност 1- Мобилност младих
  • 7. мај 2020. године, Кључна активност 2-Стратешка партнертсва у области младих
  • 7. мај 2020. године, Кључна активност 3- Пројекти дијалога младих
  • 26. мај 2020. године, Еразмус повеља за Високо образовање