ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ – ДОБРИ СУСЕДИ СТВАРАЈУ ЗАЈЕДНИЧКУ БУДУЋНОСТ

У оквиру Interreg-IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, општина Кула је заједно са општином Калоча из Мађарске направила пројекат под називом „Старе навике у новој одећи“. Основни циљ је јачање сарадње, смањивање неједнакости између региона и подршка оптималном економском развоју, бавећи се пре свега свакодневним животним питањима, неговањем традиције и добрих комшијских односа.

У склопу овог пројекта на територији општине Кула биће одржане две манифестације: „Дани крстурске паприке“ 25. и 26. августа у Руском Крстуру и „Дани традиције“ у Кули, 01. и 02. септембра. Такође, у наредном периоду планиране су и друге пројектне активности укључујући две радионице (у Србији и Мађарској), студентски камп, фестивал паприке у Калочи, веслање кануима од Калоче до Куле, затварајући догађај и објављивање књиге која упознаје јавност са целокупним пројектом. Отварајућа конференција била је у Калочи 20.августа 2018.године.

Interreg-IPA Програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија Interreg-IPA CBC Мађарска-Србија) је иницијатива у оквиру финансијског оквира Европске уније за период 2014 – 2020. године, у склопу Инструмента за претприступну помоћ (ИПА). На основу система „заједничког управљања“ држава учесница – Мађарске и Србије, Програм финансира и подржава пројекте сарадње непрофитних организација које се налазе у Програмској области, укључујући мађарске жупаније NUTS III нивоа Чонград и Бач-Кишкун и српске округе који су еквивалентни NUTS III нивоу: Западна Бачка, Северна Бачка, Јужна Бачка, Северни Банат, Централни Банат, Јужни Банат и Срем.

Програм подржава развој стабилног региона окренутог сарадњи, као и унапређивање свеукупног квалитета живота у пограничном региону. Он омогућава економску сарадњу организација из ове две државе, негује заједнички идентитет и културно и историјско наслеђе пограничног региона, те доприноси одрживости и безбедности животне средине.

Извор: Општина Кула