ПРОЛЕЋНО УЛЕПШАВАЊЕ АПАТИНА

Годишње доба које је наступило, те често смењивање Сунца и кише претходних дана учинило је да наша општина убрзано озелени и покаже пролеће у најлепшем светлу.

Оно што нам је природа подарила, свакодневно смо у обавези и да одржавамо, те се травњаци редовно косе и одржавају, а свему је претходило и орезивање старих дотрајалих грана која стабла нису више могла да хране.

Оно што природи и нашој општини можемо сами да подаримо је додатно озелењавање и улепшавање, те су с тим у вези ангажовани радници ЈКП „Наш дом“ Апатин који су након цвећа на шеталишту у улици Српских владара, исто посадили и на простору „старе пијаце“ у улици Петефи Шандора.

Извор: Општина Апатин