ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ МИРОСЛАВА МИКИЈА РАДОЊИЋА БЕГУНЦИ ИЗ БЕЗНАЂА

У Српском народном позоришту, у Свечаном салону у уторак, 27. фебруара с почетком у 12 часова, биће одржана промоција књиге Мирослава Микија Радоњића БЕГУНЦИ ИЗ БЕЗНАЂА (Библиотека Теорија драмских уметности, 2017), у издању Позоришног музеја Војводине из Новог Сада.

У књизи је представљен драмски опус Виде Огњеновић у контексту савремене српске драматургије и књижевне традиције.

О књизи ће говорити: проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, др Светислав Јованов, др Зоран Максимовић и др Мирослав Мики Радоњић, аутор.

Промоцију организују Позоришни музеј Војводине и Српско народно позориште.

 

О књизи:

Намера студије јесте да се целокупни досадашњи драмски опус Виде Огњеновић сагледа у ширем контексту савремене српске драматургије и књижевне традиције. Овакав задатак подразумева анализу примењеног литерарно-драматуршког поступка, тематско-мотивских одредница, жанровских и стилских особености, језичког израза, карактеризације ликова, односа према историјским, политичким, идеолошким, културним, социјалним и другим друштвеним феноменима. За реализацију тако дефинисаног циља истраживања, било је неопходно формирати својеврсни координатни систем. Унутар система једна оса представља најзначајније ауторе и њихова репрезентативна дела, који су кључни за развој савремене српске драме од Другог светског рата до прве деценије овог века, а друга оса означава књижевну традицију као недвосмислену исходишну тачку и креативну инспирацију. Рад је подељен у три органски повезане целине: „Савремена српска драма”, „Драмски опус Виде Огњеновић” и „Књижевна традиција као креативна инспирација”.

Извор: СНП