ПРОШИРЕНА СЕДНИЦА ГРУПАЦИЈЕ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНУ ПРИВРЕДУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

У среду, 12. децембра 2018. године са почетком у 11.00 часова одржати проширена седница Групације за комунално стамбену привреду Привредне коморе Војводине у малој сали Привредне коморе Војводине – Мастер центар Новосадског сајма, Хајдук Вељкова 11, III спрат, сала број 14.

На седници ће се разматрати теме: Имовина у јавној својини – како је до краја регулисати и Процена имовине, обавеза и капитала – циљеви и битни аспекти.

Стратегијом реструктурирања јавно комуналних предузећа у Републици Србији дефинисани су проблеми са којима се јавно комунална предузећа сусрећу и овај документ садржи у себи кључне елементе и препоруке реструктурирања. Документ је усвојен са циљем да се јавно комунална предузећа, која су у надлежности локалних самоуправа, трансформишу у финансијски одржива, тржишно оријентисана предузећа која обезбеђују висококвалитетне услуге својим потрошачима.

Два основна проблема која су суштински битна за процес реструктурирања и трансформацију су одређивање вредности комуналне имовине/инфраструктуре (проблем је тачан попис имовине, однос књиговодствене и тржишне вредности имовине као и усклађивање са међународним рачуноводственим стандардима) и различитост правних решења која регулишу ову област.

У припреми приватизације јавних комуналних предузећа, веома је важна процена имовине  и изналажење модела заштите од лоше приватизације у циљу заштите привреде и грађана.