PRVA APOTEKA U VOJVODINI BILA JE U BAČKOJ PALANCI

Zdravstvena služba Bačke Palanke u prošlosti nije imala povoljnih uslova za funkcionisanje i rad. Velika epidemija kuge u vreme Rakocijevog ustanka zakačila je i Bačku 1708. godine pomorivši popriličan broj ljudi, a takođe i 1729. ista nevolja zadesila je ovaj kraj. 

Nije poznato da li je kuga zahvatila i Bačku Palanku, ali se zna da se pojavila u mestima u blizini Palanke: Begeč, Futog, Sentivan (Despotovo), Parabuće (Ratkovo). Ono što je značajno, a vezano za epidemiju kuge, jeste da se na osnovu jednog računa od juna meseca 1739. godine vidi da je Bačka županija kupovala lekove u apoteci Joana Jozefa Paulija u Bačkoj Palanci. Dakle, Palanka je već tad imala apoteku koja je prva u Vojvodini. Verovatno se radilo o vojnoj apoteci u sastavu Podunavske vojne granice i verovatno je prestala sa radom posle rata 1745. godine.

U vreme tursko – austrijskog rata od 1778. do 1791. godine u Bačkoj Palanci je oformljena Vojna bolnica. Ranjeni i bolesni su u početku smeštani u privatne kuće, gde su boravili zajedno sa ukućanima, čak i u istim prostorijama. Posle nešto više od godinu dana podignuto je tridesetak kuća za njihov smeštaj, sličnim nemačkim kolonističkim kućama, zidane od naboja i pokrivene trskom. Poslednje vesti o ovoj bolnici su od novembra 1791. godine od kada i potiču podaci o njenoj lokaciji u opštini Nova Palanka. Od obolelih vojnika bolest se prenela na civilno stanovništvo, gde je obolelo više stotina ljudi.

Početkom 19. veka, Bačka Palanka je načinila prve ozbiljne korake u zdravstvu. Godine 1805. od strane kameralne uprave postavljen je prvi lekar dr Paul Karlo Kolhamer, a 1810. otvorena je apoteka na uglu današnje ulice Braće Ribnikara i JA, koja se održala sve do kraja Drugog svetskog rata. Ova apoteka je po jednom izvoru otvorena 1812, zvala se Mariahilf, a prvi vlasnik je bio apotekar Eremsberger. Kasnije, 1870. je prešla u vlasništvo Karla Harlikovića, a 1885. ju je kupio Emerih Hodl, zatim 1930. Vilhelm Bek.

Godine 1873. za vreme epidemije kolere, osnovana je druga apoteka. Nalazila se u glavnoj ulici (danas ulica Kralja Petra Prvog), vlasnik je bio apotekar Cape. Berta Hajniš postaje vlasnica apoteke 1909. godine, a zatim Mihajlo Mija Pihler koji je vodio ovu apoteku sve do kraja Drugog svetskog rata.

 

Izvor: Bačkapalankavesti