ПРВА IPPC ДОЗВОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА

Интегрисана дозвола за превенцију и контролу загађења животне средине (IPPC – integrated pollution prevention and control) коју издаје Министарство заштите животне средине, односно јединица локалне самоуправе, на чијој се територији налази оператер, додељена је компанији ’’Animal Commerce’’ doo –Београд ПЈ ’’Крушчић’’, у складу са Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Интегрисана дозвола подразумева да компанија рационално управља ресурсима, делује на извору загађења и обезбеђује услове за смањење емисија у складу са дефинисаним вредностима Најбоље доступне технологије (BAT – Best available technology).

У складу са пословном политиком лидерства у иновацијама, ’’Animal Commerce’’ doo –Београд ПЈ ’’Крушчић’’је успела да добије веома важну потврду улагања у највише стандарде пословања и бриге за животну средину. Интегрисана дозвола потврђује опредељење компаније за уштеду природних ресурса, минимизацију и рециклажу отпада и смањење емисије загађујућих материја. Ово су битни параметри усклађености пословања компаније ’’Animal Commerce’’ doo –Београд ПЈ ’’Крушчић’’ са прописима Републике Србије и највишим стандардима Европске Уније.

Дозвола је уручена директорици ’’Animal Commerce’’ doo –Београд, Анкици Миркић у присуству Бојана Миркића, извршног директора и осталих запослених у пртосторијама оператера у Крушчићу.

’’Animal Commerce’’ doo је прва  компанија у Општини Кула којој је  издата  интегрисана дозвола. Пуно труда, рада и залагања свих запослених у компанији је требало да би обезбедили све захтеве Закона, уредби и прописа који дефинишу добијање Интегрисане дозволе. Показали су да су лидери у иновацијама и да мисле, како о обавезама, тако и одговорностима које имају према грађанима Србије и заједници.

Такође, ово је важан корак у развојним плановима компаније за проширење производње и стављање новог постројења у рад у наредном периоду чиме обезбеђују позицију на међународном, али и домаћем тржишту и после 2020. године.

Извор: Општина Кула