PRVI POSLOVI NAKON SADNJE KRASTAVCA U PLASTENIKU

U toku je sadnja krastavca. Kada se bira dan sadnje krastavca u plasteniku poželjno je da je dan vedar i da spoljna temperatura nije suviše niska. Po završenoj sadnji biljke treba zaliti uz dodak đubriva sa najvećim udelom fosfora kako bi se biljke što bolje ukorenile (količinu fosfornog đubriva planirati na osnovu rezultata analize zemljišta). Zavisno od obezbeđenosti zemljišta prvih 15 dana dodavati đubriva sa najvećim udelom fosfora na svakih 5-7 dana. Na našem području zalivanje je uglavnom uz pomoć sistema kap po kap. Najpovoljnije za vegetaciju ove kulture je da ima dosta svetlosti i toplote. Tempetatura presudno utiče na porast i plodonošnje krastavca. Poželjna temperatura za rast i razvoj biljaka je od 18-26 stepeni C. Na temperaturi ispod 12 stepeni C biljke u potpunosti prekidaju porast, pa ako se planiraju raniji rokovi sadnje treba obezbediti dogrevanje zaštićenog prostora. U toku vegetacije krastavca osim održavanja temperature i vodnog režima, prihranjivanja, obavezne mere su i zaštita od bolesti i štetočina i specifične mere nege kao što su vezivanje biljaka uz potporu, regulisanje rasta, orezivanje plodova. Prve cvetove (tri do četiri ženska cveta treba otkloniti) pre otvaranja u cilju bržeg rasta biljka. Onog trenutka kada se biljka dobro razvije, biljci se omogućuje grananje uz ograničeno skraćivanje grana posle svaka dva do tri ploda. Do određene visine biljka raste uspravno, a zatim pod težinom biljka počine da se povija i poleže. Kako ne bi došlo do poleganja biljke se vezuju uz oslonac. Iznad redova krastavca rasteže se žica i za nju se ručno vezuje manila. Donji deo manile veže se za donji deo biljke. Ne treba suviše čvrsto vezivati manilu za biljku kako bi se izbegle mehaničke povrede stabla. U poslednje vreme koriste se i mreže koje se postavljaju uz red i biljka se naslanja na nju. Ovim načinom gajenja oprašivanje cvetova je bolje. Zbog jačeg uticaja sunčeve energije pojačana je fotosinteza. Ovakvim uzgojem se smanjuju uslovi za razvoj bolesti krastavca, zaštita se može obaviti znatno efikasnije zbog povoljnog položaja listova na biljci. Zbog česte berbe plodova, prilikom tretiranja treba voditi računa o karenci preparata. Kod krastavca treba izbegavati kvašenje listova, a navodnavanje prilagoditi tipu zemljišta, razvojnom stadijumu biljke i temperaturnim uslovima.

Izvor: psss