ПШЕНИЦА ВАПИ ЗА КИШОМ

Недостатак падавина утицао је на лоше ницање пшенице, а она која је некако и никла, још увек је у почетним фазама развоја и слабог корена.

За ницање пшенице требало би око двадесетак литара кише.

Међутим, нису падавине потребне само пшеници.

И дубоко орање чека неку кап, јер они који су тај посао започели кажу да тешко иде.

Орање је завршено тек на десет одсто површина.