РАД НА ПРИПРЕМИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

У понедељак, 25. јануара 2021. године у малој сали Општине Бачка Паланка, одржан је оперативни састанак чланова радне групе са стручним сарадником, који припремају нови Локални акциони план (ЛАП) за инклузију Рома за период 2021-2025. у оквиру пројекта „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома“.

Општина Бачка Паланка наставља са активностима које се односе на унапређење положаја Ромкиња и Рома. Мобилни тим је, радећи директно са ромском заједницом до сада прикупио различите податке који се односе на потребе ромске популације у Бачкој Паланци, а једино на основу овако прикупљених података могу настати планови који нуде адекватна и изводива решења, прилагођена потребама саме ромске заједнице.

Извор: Општина Бачка Паланка