РАДИКАЛИ ПРОТИВ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Одборничка група „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ у Скупштини Града Новог Сада гласала је против предлога Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2017. годину, имајућу у виду да је претходну годину обележио рекордан суфицит у износу од 6,6 милијарди динара и одсуство идеје и визије градских челника на који начин треба управљати градском касом. Иако је Српска радикална странка више пута упозоравала на потребу покретања великих, капиталних пројеката у Граду Новом Саду, исти образац акумулације новчаних средстава и њиховог преноса из године у годину постаје симптоматична карактеристика сваког завршног рачуна годинама у назад.

„Приходна страна је, по правилу, добро конципирана и реализована и немамо никакав проблем да то јавно кажемо и похвалимо. Међутим, проблем, као и претходних година настаје приликом остварења расходне стране и одсуства реализације капиталних пројеката који су од пресудног значаја за развој Града и побољшање квалитета живота његових грађана. Да ли ћемо допустити да у 21. веку, постоје делови Града који нису опремљени са примарном комуналном инфраструктуром, да житељи сремске стране муку муче са недостатком гробних места и сахрањивањем, да нам недостају основне школе, вртићи, или је време да новац уложимо у нову фабрику воде, централни пречистач отпадних вода или нешто треће остаје отворено питање. Једино што је сигурно јесте чињеница да новца на располагању има сасвим довољно, што се не би могло рећи и за политичку мудрост и зрелост оних који њиме руководе“ – истакла је Марина Недељковић, одборник Српске радикалне странке у Скупштини Града Новог Сада.

„2017. година, дефинитивно није година за понос када је Град Нови Сад у питању, имајући у виду да планирани пројекти и активности нису реализовани у жељеном обиму или да уопште нису остварени. Ова констатација посебно важи за капиталну потрошњу, односно издвајања у основна средства и другу нефинансијску имовину, која износи 52,7 одсто планираних средстава за ове намене. Са друге стране, капиталне сунвенције, када су јавна предузећа чији је оснивач Град Нови Сад у питању реализоване су у 65, 7 % случајева, а по правилу се милионски износи издвајају за трошкове репрезентације, путовања и различитих сумњивих пројеката невладиног сектора“ – додала је Марина Недељковић.

Српска радикална странка сматра да је крајње време да Град Нови Сад изаће из вишегодишње стагнације, летаргије и безидејног тумарања у мраку које најбоље осликава завршни рачун за претходну годину и енорман суфицит који се константно слива у буџет, и коначно започне капиталне пројекте у српској Атини који ће обележити крај друге деценије 21. века.