РАДИОНИЦА У МОРАХАЛОМУ

У оквиру пројекта „Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону“AGRINNO у Морахалому одржaвају се радионице под називом „Прерада хране и пласирање на тржиште“. Ове радионице су намењене за представнике инкубатора из средњих пољопривредних школа из Футога, Руме и Вршца. Предавања су интерактивна и представници имају прилику да и кроз вежбе примене стечено знање на радионицама, као и да посете пољопривредна газдинства. Теме које су биле на радионицама су „Представљање произвођача из Морахалома“ и „Легални инструменти подршке и заштите бренда“, „Оснивање бренда“, „Персонализована SWOT анализа са фокусом на логистику и тржиште“. Сада, већ пета радионица је одржана у периоду од 08. јула до 10. јула 2019. године. Тема радионице је била „Пољопривредна као средство за живот“. Представнице Фонда биле су са циљем да обезбеде материјал за промоцију пројекта и његовог wеб сајта.