РАДНА ГРУПА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ВБК НАСТАВИЛА СА РАДОМ

У Београду је претходне недеље одржан нови, редовни месечни састанак Радне групе за реализацију пројекта Ревитализација Великог бачког канала, на којем су општину Врбас представљали Милан Глушац, председник општине, и Наталија Трифковић, чланица Јединице за примену пројекта.

„Обавештени смо о напретку у припреми пројектно-техничке документације, као и о резултатима извршених геолошких и хемијских анализа. Како смо информисани, хемијске анализе су врло детаљно урађене и показале су неопходност третирања целокупне количине муља из канала, за разлику од претходних предлога који су узимали у обзир само део муља, и то на монтираном постројењу за потребе истог. Задовољни смо што се на овим састанцима Радне групе сваки пут потврђује да је приступ у раду тима експерата веома аналитичан и систематичан, а укљученост различитих институција у све активности тима експерата даје нам сигурност да ће процес ремедијације и ревитализације канала бити урађен на најбољи могући и најбезбеднији начин. Наше присуство и учешће у праћењу реализације пројекта усмерено је, пре свега, на контролу мера које ће се спроводити у циљу праћења утицаја процеса чишћења на околину“, рекао је након састанка Глушац.

Учесници састанка информисани су да су досадашњи резултати постигнути на основу анализе 120 узорака седимената, уградње 28 пиjезометара – справе које служи за мерење подземних вода и компресивности течности, затим анализе 39 од 60 узетих узорака отпада, те испитивања 15 бактериолошких и 25 узорака површинских и подземних вода, која и даље трају.

Чланови Радне групе за реализацију пројекта Ревитализација Великог бачког канала су експертски тим Помоћ у припреми пројекта – PPF8 Делегације Европске уније у Србији, надлежна републичка и покрајинска министарства и секретаријати, и општина Врбас. 

Извор: Општина Врбас