RADNA POSETA USPEŠNIM ŽENAMA,  PREDUZETNICAMA U RURALNIM SREDINAMA

RADNA POSETA USPEŠNIM ŽENAMA, PREDUZETNICAMA U RURALNIM SREDINAMA

Dana 27.09 2019. Na Svetski dan turizma , zamenik sekretara za privredu i turizam Pavle Počuč posetio je uspešnu ženu preduzetnicu Veru Utvić i vlasnicu turističkog seoskog domaćinstva „Jazačka Bajka“ u selu Jazak.

Uživajte u prizoru:

Author Image
Lala
%d bloggers like this: