РАДНИ САСТАНАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „CINEMA“

Градоначелник Сомбора Антонио Ратковић и тим сарадника састали су се данас са представницима пројектних тимова партнера, ради договора око активности на реализацији заједничког пројекта „CINEMA“. Главна тема састанка су биле просторије Грашалковић палате као простор где би могао да се налази сомборски центар за креативне индустрије.

Овај пројекат би се тиме надовезао на текуће радове на самом објекту Палате и на профилисање Сомбора као града културе.

У склопу пројекта „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION – CINEMA“ („Улога креативних индустрија у новој урбаној привреди у Дунавском региону“, акроним CINEMA) планира се оснивање једног центра за креативне индустрије са седиштем у Сомбору, док ће други пројектни партнери отворити додатна два центра исте намене. Осим подстицаја на локалном нивоу, очекује се и значајан ефекат умрежавања широм Дунавског слива, међу партнерима пројекта. Пројекат „CINEMA“ ће подићи капацитете свих укључених страна, са циљем да се у целини подигну локални капацитети за иновације у креативним индустријама.

Локалним организацијама и креативцима ће бити пружена прилика да се укључе у рад центра креативних индустрија и да се повежу са сличним организацијама у земљама Дунавског слива.

Укупно трајање пројекта је 30 месеци, од 01. јула 2020. до 31.12.2022. године а укупна вредност пројекта је 2.249.073,50 евра. Буџет Града Сомбора у пројекту је 73.495 евра.

Извор: Град Сомбор