РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ МОСТА У ЗРЕЊАНИНУ – ОЈАЧАВАЈУ СЕ НОСЕЋИ СТУБОВИ И ГРАДЕ НОВА СТЕПЕНИШТА И ПРИЛАЗИ

Радови на замени досадашњег, односно изградњи новог железничког моста преко Бегеја у Зрењанину у пуном су јеку и у току је градња нових облога стубова и лежишта будуће конструкције, као и степеништа ка пешачким стазама, које ће се протезати с обе стране моста. Радови се изводе у циљу ојачања конструкције моста и генерално носивости, која ће бити значајно повећана.   

 Након уклањања моста који је постављен 1937. године и припремних радова за постављање нове конструкције, бетонирају се ојачања потпорних стубова на обалама и четири степеништа, са прилазним стазама. Радове изводи конзорцијум фирми који чине “Карин комерц” и “Геодетски биро” из Ветерника, “Челик” из Бачког Јарка и “Триопројект” из Београда.    

Нови мост биће дугачак 54 метра и израђен од демонтираних елемената конструкције која је била постављена преко Дунава у Новом Саду, на месту новог Жежељевог моста.

 Инвеститор овог посла, “Инфраструктура железнице Србије” АД, саопштила је раније и да ће уредити прилазе и пешачке стазе и поставити ново осветљење на мосту, чиме ће се повећати безбедност али и цео простор око моста добити лепши изглед. Пројектом је предвиђено постављање две пешачке стазе преко моста, а до сада је постојала само једна, чиме ће бити омогућена и боља и сигурнија комуникација грађана између насеља “Берберско” и “Ружа Шулман”.  

 Рок за завршетак постављања новог моста и успостављање саобраћаја на делу пруге према Београду је 19. април ове године. 

Извор: Град Зрењанин