RADOVI U VINOGRADU U PRVOJ GODINI NAKON SADNJE

U cilju obezbeđenja uslova za što uspešniji prijem zasađenih kalemova u prvoj godini nakon sadnje neophodno je primeniti sledeće agrotehničke mere:

Obrada i održavanje zemljišta.

Pošto se u toku sadnje, pri postavljanju naslona zemljište dosta ugazi, neophodno je primeniti plitku obradu zemljišta. Ovom obradom, odmah nakon sadnje, zemljišni površinski sloj se rastrese, usitni, razbije se pokorica i unište korovske biljke. Prostor u redu, oko posađenih kalemova održava se ručno iz pomoć motika.
Do kraja vegetacije neophodno je izvršiti nekoliko plitkih obrada, najčešće 4-6,što zavisi i od količine padavina,intenziteta pojave korova i dr.

Nega mladih čokota.

Nega mladih čokota sastoji se od primene mera zelene rezidbe,vezivanja lastara,zaštite listova i lastara od bolesti.
Od mera zelene rezidbe primenjuje se lačenje,tj.uklanjanje suvišnih lastara. U prvoj godini neguju se, najčešće, dva lastara, a ukoliko izbije veći broj lastara oni se uklanjaju lačenjem u vreme kada dostignu 20-30 cm.
Ostavljeni lastari u toku godine privezuju se za postavljeno kolje i to nakon svakih 20-30 cm porasta. Na taj način lastari dobijaju uspravan položaj, brže rastu, lakša je njihova zaštita i održavanje prostora oko čokota.
Dva puta u toku vegetacije vrši se uklanjanje brandusa, površinskih žila, prvi put u toku jula, a drugi put u toku avgusta meseca. Pri tome se otkrije spojno mesto kalema i deo ispod njega, a oštrim nožem odsecaju brandusi ukoliko su se pojavili. Ovom merom postiže se razvoj dubinskih žila koje su najvažnije.
Zaštita u mladom vinogradu svodi se na nekoliko tretiranja protiv plamenjače u cilju očuvanja zdrave lisne mase, što se kombinuje sa upotrebom folijarnih đubriva koja pomažu intenzivnijem porastu lastara.

Popuna praznih mesta.

Izvestan broj posađenih kalemova iz različitih razloga se u toku godine osuši. Zato je neophodno takva sadna mesta markirati i izvršiti popunu praznih mesta. Popunjavanje se obavlja u toku jeseni ili proleća naredne godine. Nakon popunjavanja praznih mesta novoposađeni kalemovi se zgrnu slojem trošne zemlje u vidu humke. Očekivano je da se u prvoj godini pojavi 5-10% praznih mesta,koje treba popuniti.

Rezidba mladih čokota.

U jesen prve godine nakon opadanja lišća, a pre pojave jačih mrazeva, vrši se rezidba. Prilikom rezidbe oba negovana lastara orežu se na po dva vidljiva, zdrava okca.

Zagrtanje čokota.

Nakon rezidbe i odstranjivanja loze, vrši se jesenja duboka obrada zemljišta, oranje do dubine od 20 cm, koje se kombinuje sa zagrtanjem čokota. Oranje se obavlja na razor, a zagrtanje čokota obavlja se ručnom korekcijom.

Autorka: Ivana Gligorijević

Izvor: PSSS