RANA PROIZVODNJA KUPUSA

Setva, za proizvodnju rasada ranog kupusa, se obavlja od polovine pa do kraja februara meseca u toplim lejama. Rasađivanje se obavlja početkom aprila a berba, zavisno od sorte i spoljašnjih uslova od juna do jula.
Kupus podnosi nešto niže temperature pa za podizanje toplih leja treba tanji sloj stajnjaka oko 20-30 cm. Ispod stajnjaka može da se stavi 10-15 cm izolaciono drenažnog sloja ( kukuruzovina, suncekrotove stabljike) koji sprečava gubljenje toplote , upija i zadržava suvišnu vlagu u leji.
Kraj marta i početak aprila je vreme rasađivanja ranog kupusa tj. kad prođe opasnost od jačih mrazeva.
Rasađuje se samo snažan i dobro razvijen, okaljen rasad, sa 5-6 dobro razvijenih listova. Da bi se biljke bolje prilagodile uslovima koji vladaju na otvorenom polju treba ih otkriti i izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti – kaljenje rasada.
Rasad proizveden u plastenicima se kali tako što se prvi dan uveče potpuno skine folija sa plastenika da bi se biljke postepeno prilagodile spoljnoj temperaturi. Kaljen rasad postaje čvrst i žilav a nekaljeni koji je iz staklenika, teško se prima, sporo raste, lisne drške i stablo često dobijaju ožegotine od sunca, pa često rasad propada.
Rane sorte se rasađuju na razmaku od 40-50 cm između redova i 30-40 cm u redu. Sadnja može biti ručna ili mašinska u dobro pripremljeno zemljište. Pre sadnje , poželjno je da se zemljište zalije, sadnju treba da prati i navodnjavanje radi boljeg primanja biljaka. Nekoliko dana posle sadnje vrši se prvo kultiviranje radi uništavanja korova i stvaranje povoljnog vodno vazdušnog režima. Zbog plitkog korenovog sistema dubina kultivacije je najviše 5-10 cm. Kultiviranje treba da se izvodi posle svakog navodnjavanja sve dok se ne sklope redovi.
Prihranjivanje se obavlja 1-2 puta, prvo je 2-3 nedelje posle sadnje s jednom trećinom azotnog đubriva (40-45 kg N). U fazi intenzivnog razvoja rozete listova vrši se drugo prihranjivanje i to s 40-45 kg N, 50 kg P 65-70 kg K. Visoka količina azota dovodi do produženja vegetacije a često i do pucanja glavica.
Dovoljna količina azota u fazi rasada i do momenta obrazovanja glavice i visoka količina fosfora u periodu obrazovanja glavice kao i pravilno i redovno zalivanje pospešuje zrenje kupusa.

Autorka: ma Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS