РАСПИСАН ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ СТАРТАП КОМПАНИЈАМА И ТИМОВИМА ЗА ЧЛАНСТВО У НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОМ ПАРКУ НОВИ САД

Аутономна покрајина Војводина и Научно-технолошки парк Нови Сад (НТП) позивају све стартап компаније и тимове да се до 29. априла 2022. године пријаве на Јавни позив за чланство у НТП-у Нови Сад.
Првих 18 чланица – девет технолошко-развојних компанија и девет стартапа уселило се у НТП почетком 2022. године, након спроведена два јавна позива за технолошко-развојне компаније и једног позива за стартап компаније.
Право учешћа по овом јавном позиву имају:
– регистровани привредни субјекти (до пет година постојања у
тренутку слања пријаве) с делатностима у области развоја нових
иновативних производа, услуга и технологија у функцији задовољења
тржишних потреба, као и спиноф предузећа;
– стартап тимови за развој нових иновативних и високотехнолошки
заснованих производа, услуга и процеса, тимови потенцијалних
предузетника који имају иновативне идеје за развој нових производа,
услуга и технологија потребних тржишту, са обавезом регистрације у
привредне субјекте у тренутку потписивања уговора са НТП-ом Нови
Сад.
Рок за доставу пријава је 29.4.2022. године. Одлука о резултатима Јавног
позива биће објављена на сајту НТП-а Нови Сад. Питања у вези с Јавним
позивом заинтересовани могу послати на имејл адресу javnipoziv@ntpns.rs
Уговор о чланству у НТП-у закључује се на одређено време до три године, а чланством се стиче право на коришћење инфраструктурних и стручних
услуга.
На основу овог јавног позива на располагању је 150 квадратних метара. У
првој години чланарина за коришћење простора износи два евра по
квадратном метру без ПДВ-а, у другој години четири евра по квадратном
метру без ПДВ-а, у трећој години шест евра по квадратном метру без ПДВ-а, у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Поред износа
чланарине, члану ће бити обрачунати и режијски трошкови умањени за 50%.
Више информација и образац пријаве можете пронаћи ОВДЕ.