RASPISAN OGLAS ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZRENJANINU

U Zrenjaninu je raspisan oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog državnog zemljišta površine nešto više od 13,5 hiljada hektara, navodi portal agronews

Početna cena za zakup je od 611,82 din/ha u Lukinom Selu do 19.416 din/ha u nekoliko katarstarskih opština. Zemljište se daje u zakup na period od godinu dana, izuzev zemljišta opredeljenog za podizanje voćnjaka.

Kako se u oglasu navodi, rok za podnošenje prijava je 16. januar, dok će se javno nadmetanje održati 21. i 22.januara.

Kako se u oglasu navodi, rok za podnošenje prijava je 16. januar, dok će se javno nadmetanje održati 21. i 22.januara.

Spisak katastarskih parcela koje su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, uslove za prijavljivanje na javno nadmetanje i potrebnu dokumentaciju možete pogledati u tekstu Oglasa.

Izvor: agronews