„РАЗВОЈ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДУНАВСКОГ ПУТА ВИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ И КУЛТУРНОГ БРЕНДА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ДУНАВСКА ВИНСКА РУТА)“

Пројекат под називом „Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког и културног бренда у прекограничном региону (Дунавска Винска Рута)“ полако се ближи крају своје реализације.

Пројекат је финансиран од стране ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија укупне вредности 377.040 ЕУР, од чега је Општина Сремски Карловци добила бесповратна средства у износу од 129.125 ЕУР.

Главни циљ пројекта је стварање одрживе тематске винске туре дуж реке Дунав.

Иницијатори пројекта су две регионалне владе – округ Бач – Кишкун и АП Војводина као и Општина Сремски Карловци са циљем повезивања и укључивања произвођача вина из пограничног дела Србије и Мађарске.

Током реализације пројекта радило се на стварању новог бренда како би се обновио идентитет Подунавског винског региона чиме би се подигла свест о висококвалитетним виним у региону.

Општина Сремски Карловци учествује као партнер на пројекту. Поред текућих обавеза и активности, пројектом је предвиђена и изградња мањег брода са пропратном опремом која је и реализована.

Презентација овог брода биће одржана 01.06.2020. године у Сремским Карловцима где ће сви учесници пројекта бити присутни.

Извор: Општина Сремски Карловци