РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

Партнерство „Село Плус“ уз подршку Града Вршца реализује посете соексим и пољопривредним газдинствима која имају намеру да се баве туризмом на селу током којих спроводи радионице у свим насељеним местима на тему категоризације објеката које су усмерене према становницима села који желе да се баве овом врстом туризма.

„Желимо да помогнемо свима онима, који желе да се активно укључе у развој и легализацију руралног туризма, са циљем да потенцијалним туристима прикажу предности и чари сеоског туризма као гране у повоју. Осим ових, спровешћемо и радионице на којима ће се презентовати начин на који заинтересована газдинства могу да подигну ниво својих услуга и унапреде пословање. У плану нам је путно повезивање између манастира Месић и манастира Средиште, који представљају значајан потенцијал за позиционирање као дестинације верског туризма. Кренули смо и у реконструкцију видиковца на највишем врху Војводине, а то је Гудурички врх. У току је поступак јавне набавке коју спроводи ЈКП Други Октобар као управљач заштићеногвпредела изванредних одлика – Вршачких планина“ изјавио је Славиша Максимовић, члан Градског већа задужен за рурални развој, приликом посете домаћинству Марије Скерлак у Малом Средишту.

https://www.facebook.com/GradVrsac/posts/3510491278998259

Извор: Град Вршац