РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ ОРГАНИЗОВАО ТРЕНИНГЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

У оквиру Пројекта спремности Зеленог климатског фонда под називом „Јачање националних капацитета за адаптацију климатским променама кроз унапређење финансијских институција, доступности климатских информација и бољом понудом климатски паметних инвестиционих модела “ који спроводи Развојни фонд Војводине доо Нови Сад, одржани су тренинзи за запослене.

Присутни су имали прилику да се упознају са механизмима деловања Зеленог климатског фонда и контекстом глобалних климатских акција, као и да више сазнају о процедурама које се тичу еколошких и социјалних мерила и родне равноправности.  На тренинзима су такође представљене и „ climate smart “ инвестиције у примарној пољопривредној производњи,  агробизнису  и прерађивачкој индустрији.