RAZVOJNI PROJEKAT NAŠE REGIJE U SLUŽBI BICIKLISTA

Savremeni razvojni projekat naše regije u službi biciklista je projekat OPTI-BIKE 2, koji je podržan u okviru trećeg konkursa Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (HUSRB/1903/21/0098), navodi subotica.info. Glavni cilj projekta je optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni planiranjem i izgradnjom biciklističkih staza, a važan je način afirmacije biciklističkog saobraćaja da taj vid saobraćaja bude ne samo omiljena već i bezbedna alternativa u saobraćaju za sve. Takođe, ova investicija doprinosi i prevenciji saobraćajnih nezgoda, a samim tim i povećanju bezbednosti u saobraćaju, povećanju broja turista koji saobraćaju biciklom, kao i jačanju svesti o zdravom načinu života i ekološkom pristupu.

OPTI-BIKE 2 je nastavak već uspešno realizovanog IPA projekta čiji su glavni korisnici lokalna samouprava Grada Subotice, dok je mađarski partner lokalna samouprava Grada Tompe. Zahvaljujući finansijskoj podršci EU, u okviru ovog projekta biće izgrađena biciklistička staza u Hajdukovu od Ulice Borisa Kidriča u pravcu Bačkih Vinograda u dužini od 1500 m, a na području grada Tompa, uz Glavni put br. 53, u dužini od 493,44 metara.

Danas su ocenjene ponude dostavljene na javni poziv za izvođenje građevinskih radova. Komisija za javne nabavke je pregledala i ocenila pristigle ponude u skladu sa propisima EU i izabrala najpovoljniju, podnetu od strane JAVORNIK DOO SUBOTICA, čija ponuda iznosi 32.122.543,76 dinara bez PDV-a. Uskoro će biti potpisan i ugovor.

Realizacija investicije trajaće od 1. novembra 2020. do 30. aprila 2022. godine, a izvođač je dužan da radove završi do aprila 2022. godine. Ukupna vrednost projekta približno iznosi 566.000,00 evra, od toga doprinos EU iznosi 387.775,69 evra.

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija:
Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA).

Izvor: subotica.info