РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ „НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО-НАДЗОР НА САОБРАЋАЈНИЦАМА ГРАДА СУБОТИЦЕ“

Видео-надзор – са мерилима SELSmartCam 4 – инсталиран је са циљем да се и у Суботици, као јединици локалне самоуправе, успостави централизација и аутоматизација целокупног процеса обраде, документовања и слања позива поштом саобраћајних прекршаја прикупљених употребом система за препознавање регистарских таблица и аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја моторних возила (ANPR sistem) у Републици Србији.

Радарска јединица даје податак у посматраној зони надзора. У случају проласка кроз црвено светло контролисаног возила, амбијентална камера аутоматски снима контролисано возило. ANPR камера снима фотографије, које се користе за аутоматско препознавање регистарских ознака возила у свим временским условима.

Град Суботица и Полицијска управа Суботица, почетком маја ове године, потписали су Уговор о пословно-техничкој сарадњи који се односи на изградњу, коришћење и одржавање система за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја.

После спроведеног отвореног поступка јавне набавке, средином септембра 2020. године потписан је уговор између Града Суботице, као наручиоца, и „Telegroup“ доо Београд, као добављача са групом понуђача „Teamenergo“ доо Београд, ДОО „Селма“ Суботица и „ALL control“ доо Београд, у вредности од 9,3 милиона динара, са ПДВ-ом.

Закључак о примопредаји добра – опреме за видео надзор на саобраћајницама града Суботице са „Telegroup“ доо Београд  закључен је 13. новембра 2020. године, на основу Записника Комисије за вршење контроле квалитета и техничког пријема система видео надзора од стране МУП Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, након чега је систем пуштен у рад 23. новембра 2020. године.

Постављање видео-надзора на раскрсницама улица Максима Горког–Браће Радић и Максима Горког–Штросмајерова, ослања се на крајем прошле године реализовани пројекат „Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког, од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео-надзора (I фаза)“.

                                                                     Секретаријат за комуналне послове,
                                                                             енергетику и саобраћај

Извор: Град Суботица