РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ СТРУЧНЕ САРАДЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН И ПОСЛОВНО ПОТПОРНОГ ЦЕНТРА КРАЊ, РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ГОРЕЊСКЕ

Агенција за развој оптшине Темерин је уз подршку Покрајинског секретаријата за регионали развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Аутономне Покрајине Војводине спровела пројекат „Унапређење радних капацитета Агенције за развој општине Темерин кроз стручну сарадњу са Пословно потпорним центрем Крањ, Регионално развојном агенцијом Горењске“.

У периоду 13-16. марта 2018. год., представници Агенције за развој општине Темерин и општине Темерин боравили су у Словенији у циљу реализације студијске посете Пословно потпорном центру Крањ, Регионалној развојној агенцији Горењске и Месној општини Крањ. Поред делегације из Темерина, у стручној посети је учествовао и г. Јован Подрашчанин, помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АП Војводине.

Током посете размењена су стечена искуства у вези са имплементацијом пројеката финансираних средствима из ЕУ фондова. Учесници студијске посете упознати су са локалним политикама и реализованим актовностима на локалном економском развоју у региону Горењска у области запошљавања младих, развоја предузетништва, микро, малих и средњих предузећа, усвајања иновативних пословних модела, искоришћавања потенцијала социјалног предузетништва, смањења емисије CO₂, побољшања енергетске ефикасности и имплементације акционих планова.

Пројекат је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за регионали развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Аутономне Покрајине Војводине, а на основу Конкурса за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Извор: Општина Темерин