РЕБАЛАНС ПОКРАЈИНСКОГ БУЏЕТА

Покрајинска влада је на данашњој седници утврдила Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину, којим се предвиђа износ ребалансираног буџета у висини од 73,6 милијарди динара, што је за 4,2 милијарде мање у односу на актуелни буџет.

Због околности изазваних заразном болешћу ковид 19, Покрајинска влада је 7. априла 2020, утврдила мере привремене обуставе извршења буџета. У складу са законским одредбама у предвиђеном року је предложен ребаланс буџета, са планом расхода усклађеним са околностима које су довеле до ревидирања прихода Покрајине на нижем нивоу.

Највеће смањење предложено је из уступљених пореских прихода, и то у износу од 3,5 милијарди динара. Предвиђено је да се овај новац прелије као олакшица или одлагање плаћања обавеза привредним и другим субјектима који у овом периоду трпе штетне последице кризе. Тиме покрајински буџет учествује у економској политици Владе Републике Србије.

Донације, трансфери и помоћи смањени су за 577,3 милиона динара, а у овој групи је најзначајније смањење трансферних средстава из буџета Републике.

Ребаласом буџета нису умањивани расходи за здравство, а задржан је и континуитет у реализацији мера демографске политике.

Уз рационализацију текућих расхода и редефинисање приоритета, овим ребалансом је обезбеђено финансирање најважнијих инвестиционих улагања, као што су противградна заштита, Каменица 3, пречистачи отпадних вода у Малом Иђошу и Бачкој Тополи и други инвестициони пројекти.