REGATA STIGLA U KULPIN

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ jednom godišnje, krajem juna organizuje regatu povodom obeležavanja Međunarodnog dana Dunava, kako bi na najbolji mogući način promovisali plovne potencijale Vojvodine. Deseta jubilarna regata Vode Vojvodine zaplovila je i ove godine kako tradicija nalaže. Iz Novog Sada na plovidbu dugu oko 230 kilometara po Dunavu, Tisi, bačkim i banatskim kanalima krenuli su 22. juna. Ove godine će biti oko 240 članova posade na 86 brodića, koji će ploviti kružnom rutom Novi Sad-Titel-Zrenjanin-Klek-Novi Bečej-Bečej-Srbobran-Kulpin-Novi Sad. Plovidba se završava 1. Jula polaskom za Novi Sad.

Ekipa Vojvodjanske.rs je posetila Kulpin da bi zabeležila ovaj nesvakidašnji prizor na bačkom kanalu.

 

Cilj ove regate jeste promovisanje nautičkog turizma, kao i podsticanje građana da izađu na vodu bez obzira što su neki od njih rekreativni nautičari.

Za vojvodjanske.rs: Andrea Emma Spevak

 

Verejný vodohospodársky podnik  „Vode Vojvodine“ raz ročne, koncom júna organizuje regatu ohľadom oslavy Medzinárodného dňa Dunaja, aby sa na najlepší možný spôsob promovali plavebné potenciály Vojvodiny. Desiata jubilejná regata Vody Vojvodiny vyplávala aj tohto roku, už tradične. Z Nového Sadu na plavbu dlhú asi 230 kilometrov po Dunaji, Tise, báčskych a banátskych kanáloch sa vyplavili 22 júna. Tohto roku v postave bude 240 členov posádky na 86-tých lodiach, ktorý sa budú plaviť okľukov Nový Sad-Titel-Zreňanin-Klek-Nový Bečej-Bečej-Srbobran-Kulpín-Nový Sad. Plavba sa končí prvého júla smerom na Nový Sad.

Redakcia Vojvođanske.rs navštívila Kulpín aby zaznamenala túto nekaždodennú scénu na báčskom kanáli.

Cieľom regaty je promocia nautického turizmu, ako aj podstrek občanov výjsť na vodu bez ohľadu na to, že niektorý sú iba rekračný nautikovia.