РЕХАБИЛИТАЦИJА УЛИЦА У ГРАДУ, ИЗГРАДНJА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБJЕКАТА НА ВИШЕ ЛОКАЦИJА

Милетићева улица, Банатска, Барска, Фрање Клуза, Босанска, Цара Душана, само су неке од градских улица у коjима се у овом тренутку одвиjаjу различити комунални и инфраструктурни радови или се граде стамбени и пословни обjекти. У складу с тим, и учесници у саобраћаjу требало би да обрате пажнjу на саобраћаjну сигнализациjу коjа указуjе на те радове и прилагоде брзину кретања у тим зонама, или користе алтернативне правце и улице тамо где jе неопходно.

Нов асфалт у делу Милетићеве улице
На делу Милетићеве, у зони супермаркета “ИДЕА” и дуж Банатске улице, поред погона “Диjаманта”, у току су радови на рехабилитациjи коловоза, санациjи оштећења и постављању нове асфалтне подлоге. Саобраћаj се одвиjа без прекида и регулисан jе одговараjућом сигнализациjом. 
Радови у Барскоj улици
У складу с наjављеним роковима, завршаваjу се грађевински радови на градилишту станова намењених наjугрожениjим избеглим лицима, у Улици Фрање Клуза. На овоj локациjи подиже се вишепородични стамбени обjекат са 11 станова, у оквиру Потпроjекта 4 Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србиjи, ради решавања стамбених потреба избеглица.  Извођач радова jе грађевинско предузеће “Кеj” д.о.о. из Ваљева.
Изградња обjекта у Улици Фрање Клуза
Активно jе неколико градилишта стамбених и пословних обjеката у различитим деловима града. Стамбени обjекти различите спратности и броjа стамбених jединица граде се у улицама Др Тихомира Остоjића (инвеститор “Хоме Интерпоинт” Нови Сад), Коче Коларова (“Биоелектрик” Зрењанин), Доситеjа Обрадовића (“Максимовић-Градња” Зрењанин и Интерградња ГИК Банат група Зрењjанин), Марка Орешковића, а у току су завршни радови на изградњи првог стамбено-пословног обjекта на териториjи МЗ “Граднулица”, у Улици Цара Душана. Инвеститор jе зрењанинско предузеће “Пожар-електро Инженjеринг”, а радове изводи “МВ Инвест”, такође из Зрењанина. Jош jедно овдашнjе предузеће, “Еко Градња”, укључено jе у радове на уређењу прилаза обjекту, изградњи тротоара и паркинг простора зграде коjа се налази поред здравствене станице, а преко пута основне школе “Ђура Jакшић”.