РЕКОНСТРУКЦИЈА ДВОРИШТА “АМЕРИЧКИХ ЗГРАДА”

Маја Витман, градска менаџерка, најавила је реконструкцију дворишта “Америчких зграда”, захвалила се свим суграђанкама и суграђанима који живе у поменутом дворишту, који су коначно дочекали да се крене са радовима. Према информацијама добијених са терена од грађана који овде живе, ово блоковско насеље је саграђено још давних шездесетих година и од тада није било никаквог уређења. Урађен је пројекат комплетне реконструкције целог дворишта са свим неопходним елементима:

– Оно што смо планирали да урадимо поред пратеће инфраструктуре која је неопходна како би једно овакво насеље могло да функционише јесте комплетна реконструкција постојеће водоводне и фекалне канализације, комплетна изградња кишне канализације која ће бити повезана дуж Улице Бранка Радичевића на Улицу Светозара Милетића, постављање новог дечјег игралишта на тартан подлози површине 250 м2 са три мултифункционалне справе, пет њихалица за децу, два стола за шах са клупама и потребне пешачке стазе. Поред наведеног биће постављено и 18 клупа на дечјем игралишту и зеленим површинама и најмање 10 канти за отпадке. Изградићемо 50 паркинг места, 13 нових стубова за јавно осветљење, односно канделабера. Што се тиче додатног озелењавања, ту ћемо посадити 39 садница високих четинара и лишћара и 42 саднице средњих и ниских четинара и лишћара. Такође ћемо посадити доста листопадног и зимзеленог шибља и уредити травњак. Ово све што сам навела ће се радити у фазама. У сарадњи са нашим грађанима и на основу њиховог захтева да радови почну након паразника, ми ћемо са радовима кренути следећег понедељка, 10. јануара. Прва фаза радова ће бити из смера Улице Светозара Милетића. За све наредне фазе грађани ће бити благовремено обавештени од стране Месне заједнице и Градске управе града Панчева. Вредност радова је 75.987.300,76 динара са ПДВ-ом, а рок за извођење радова је 90 календарских дана.

Извор: Град Панчево