РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ДЕОНИЦЕ ВЕЛИКОГ БАЧКОГ КАНАЛА

Половином децембра окончани су радови на ревитализацији 11,6 километара Великог бачког канала, од Малог Стапара до Сомбора, вредни око 109 милиона динара са ПДВ-ом.

Овим радовима, пропусна моћ канала готово је удвостручена, са 18 m3/s на 35 m3/s, што представља део шире стратегије снабдевања Бачке водом из Дунава код Бездана. На овај начин ће се омогућити снабдевање водом, односно развој пројектованих регионалних подсистема за наводњавање који захватају воду из канала Врбас-Бездан.

За извођење комплетних радова кориштена је комбинација више грађевинских машина попут два багера са минималним дохватом руке од 22 m, два багера са минималним дохватом од 15 m као и више булдозера, камиона и багера са стандардним рукама дохвата од 8 m. Из канала је извађено око 155.000 кубних метара наноса. Потом је уређена обала канала разастирањем целог ископаног материјала по околном терену, изграђени су цевасти пропусти на местима улива мелиоративних канала, а изграђена је и нова радно-инспекциона стаза ископом од око 153.000 кубних метара и насипом од 21.000 кубних метара земљаног материјала. Извођачи радова су ВД „Западна Бачка“ доо Сомбор и ПТП „Дубрава“ доо Бајмок.

Поред сигурног снабдевања свих корисника водом, циљ ових радова је и ефикасно одводњавање пољопривредног земљишта у време одбране од унутрашњих вода. Деоница канала је уређена и погодна за рекреативне активности грађана, шетњу и спортски риболов.

Ревитализација Великог Бачког канала од Малог Стапара до Сомбора, представља наставак радова на уређењу овог канала започетог 2014. године. У периоду од 2014. до 2017. на потезу од Врбаса, кроз Кулу, Црвенку, Сивац, до Малог Стапара, Велики Бачки канал је у потпуности реконструисан, уклоњено око 300.000 m3 муља, уређене су обале, формиране инспекционе стазе.

Извор: Општина Кула