РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КАНАЛА КОД БАЧКОГ МОНОШТОРА

ЈВП „Воде Војводине“ започело је у другој половни јула ревитализацију Дунавца код Бачког Моноштора у циљу побољшања проточности овог дела Хидро Система ДТД, који припада Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“. До краја октобра измуљено је нешто више од 60.000 кубних метара наноса.

Дунавац код Бачког Моноштора споредни је крак канала Пригревица-Бездан, дугачак око 2,3 километра. С обзиром да не припада главном току ХС ДТД, деценијама уназад није измуљиван, што је условило и готово потпуно зачепљење овог крака канала.

Измуљење се обавља уз помоћ пловног багера – рефулера, а у складу са условима које је прописао покрајински Завод за заштиту природе. Очекује се да ће се захваљујући овим радовима успоставити проточност Дунавца код Бачког Моноштора, што ће имати позитиван утицај на екосистем на овом делу ХС ДТД и Специјалног резервата природе „Горње подунавље“.

Извор: Град Сомбор