РИГОРОЗНИЈА ПРАВИЛА ЗА ЗАКУП ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА

Министарство пољопривреде усвојило је измењени Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

Пооштреним условима држава ће између осталог покушати да помири интересе ратара и сточара јер је у овом делу било највише замерки. Тако ће она газдинства, која до државних ораница долазе по праву пречег закупа на основу сточарства, земљиште морати да користе искључиво за производњу хране. И то узгајајући оне културе које се користе за исхрану домаћих животиња на основу којег је газдинство стекло право закупа. До сада се догађало да су поједини сточари државно земљиште, које су добили под привилегованим условима, касније нелегално нудили у подзакуп и остваривали зараду.

– Ако закупац не буде користио земљиште у ове намене уговор о закупу ће престати да му важи закључно са истеком агроекономске године у којој је утврђена неправилност. Истовремено то газдинство ће прећи у пасивни статус – наводи се у правилнику.

Када су у питању инвестициона улагања измене правилника предвиђају да закупац земљишта подноси министарству захтев за одобрење на инвестициона улагања, најкасније у року од 60 дана од дана закључења уговора о закупу и доставља елаборат. Једна од важнијих новина јесте да је рок за окончање инвестиционих улагања најкасније у року од пет година од добијања одобрења.

У Србији је у оптицају за закуп око 515.000 хектара државне земље, а према последњим подацима издато је нешто мање од 300.000 хектара. Недавно је најављено да ће до јесени бити завршене и измене Закона о пољопривредном земљишту а циљ је да се повећају површине државних ораница издатих у закуп.

Извор: политика