ROMSKI BAL – RROMANO BALO

Romsko udrženje “Bela Romkinja”, iz Novog Sada, koje je osnovano pre tri godine, organizovalao je mnoge aktivnosti, od kojih je neke i naša redakcija propratila. Aktivnosti su u svim oblasti u kojima treba pomoći Romima i na teritoriji cela Srbije, gde je to potrebno. 

U cilju druženja i očuvnja tradicije, presednica udruženja Slađana Vulin najavljuje Romski bal, koji će se održati 18. novembra 2018. godine u svečanoj sali Hotela “Novi Sad” u Novom Sadu, sa početkom u 17 sati. Uz ulaznicu koja je 20 €, hrana i piće to veče su neograničeni, a detalji se mogu dobiti na kontakt telefon: 064/84-37-102.

Pored najavljenih muzičara pozanate romske estrade, Sladjana nam je rekla, da će to veče uveličati i gosti iznenadjenja.

Organizatorka ove manifestacije poziva sve one koji vole romsku igru i muziku, da dođu to veče nasmejani i sigurna je da će sa osmehom izaći.

To veče treba da pokaže da smo mi Romi uvek bili i ostali veseo narod i da nam je muzika u krvi. Za sve one koji neće biti deo ove večeri, naša redakcija Vojvođanskih vesti sa geografskim poreklom, potrudi će se da prenese bar delić energije ove večeru, koja se samo može doživeti.

Za vojvodjanske.rs : Aleksandra Nikolić

 

Rromano kidipe “Bela Romkinja”, andar Novi Sad, savo si fundome majsig trin brš, kerda but aktivnostujra, pe va resave sas vi amari redakcija. E aktivnosi si ande sa oblasti ane save trubul ažutipe e Rromenge thaj pe sasti teritorija Srbjaki,kaj kodova trubul. Ando ciljo amalipesko thaj garadipe tradicijako, šerutno Slađana Vulin, najavisarda Rromano balo, savo avela 18. Novembri 2018. brš ande svečano sala Hoteloski “Novi Sad” ando Novi Sad, teljarimasa 19 satujra. Paša ulaznica savi si 20 evra, habe thaj o pipe si neograničeno, a majpaše šaj pučen po kontakt telefono: 064/84-37-102.

Paša pindžarde bašaldejra rromane katar rromani estrada, e Slađana mothoda amenđe kaj e rjat bajrarena e gosti iznenađenja.

Organizatorka kale manifestacijako akharel sa kolen save kamaven rromano khelipe thaj bašalipe, te avem kaja rjat asavne thaj paćal kaj gajda vi džanatar.

Kodoja rjat trubul te sikavel kaj sam amen e Rroma vesele manuša thaj kaj si amenđe o bašalipe ando rat. Pala kola save pa kaja rjat, amari redakcija Vojvođanske nevimata geografske poreklosa, dela sa pester te sikavel tumenge bar kotor enegijko kale rjaćako, savi šaj samo te haćare pes.

Pala vojvođanske.rs Aleksandra Nikolić