СА 20 МИЛИОНА ДИНАРА ПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ ВИСОКООБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА И ДАРОВИТИ СТУДЕНТИ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења представницима високообразовних институција из АП Војводине које су добиле средства у висини око 20 милиона динара, на основу четири јавна конкурса.

Са близу 17,8 милиона динара финансирани су развојноистраживачки пројекати високих школа струковних студија, затим пројекти који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у уметности и научноистраживачки пројекти националних мањина. Такође, са два милиона динара подржано је 13 даровитих студената на шест факултета.

Проф. др Зоран Милошевић је нагласио да је кроз подршку развојноистраживачких, уметничких, те научноистрживачих пројеката националних мањина, успостављен квалитетнији однос према стваралаштву у високом образовању, које није само на факултетима и институтима, него и на високим школама.

Он је нагласио да се од прошле године, преко конкурса Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, подржавају истраживачки пројекти у уметности, те да та област раније није била довољно покривена. На овогодишњем конкурсу је са 6,4 милиона динара подржано укупно 16 пројеката, и то 14 пројеката Академије уметности у Новом Саду и два пројекта Академије класичног сликарства, Едуконс.

Професор Милошевић је навео и да је за развојноистраживачке пројекте високих школа струковних студија опредељено 6,4 милиона динара, а подржано је 14 пројеката које је предложило девет високих школа.

„Кроз конкурс за подршку научноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница, препознат је истраживачки потенцијал који нам говори о лепоти живота у Војводини, која је управо у различитости“, навео је Милошевић и додао да је са пет милиона динара подржано 13 пројеката, који покривају различите теме од језичких, демографских, етнокултуролошких.

Преко конкурса за даровите студенте, како је Милошевић навео, кроз стипендије, које у износу од 15 хиљада обезбеђује Покрајински секретаријат за високо образовање и научно истраживачку делатност и 5 хиљада које обезбеђује послодавац, подржава се рано укључивање студената у рад.